Terug naar de Bedoeling

22-09-2021

Herken je dit? Dat je met jouw Commissie voor de Begeleiding de meest urgente zaken bespreekt, maar je niet toekomt om samen eens naar je eigen functioneren te kijken? Dat je het er zelden over hebt, waar de CvB eigenlijk voor bedoeld is?

Als dit je bekend voorkomt, dan is Terug naar de Bedoeling er voor jou! In het schooljaar 2021-22 gaan we met CvB’s Terug naar de Bedoeling. Samen met Thom Verheggen kijken we hoe je als CvB kunt werken vanuit de bedoeling. Waarom besta je als CvB, wat is je uiteindelijke doel? Wat is de werkelijke opgave? Vaak beantwoorden we deze vraag wel, maar blijven we erg dicht bij het vertrouwde. De kunst is die waartoe-vraag wat vaker te stellen en even echt goed te verkennen.

Samen met Thom Verheggen, de ont-manager, gaan we met jou onderzoeken wat het eigenlijke doel van de Commissie voor de Begeleiding is. 

Wat staat er het schooljaar 21-22 op het programma

Heb je de startbijeenkomst gemist? Sluit dan aan bij de Aanhaak-sessie op dinsdag 13 november 2022. Digitaal van 8.30u. – 10.00u. Daarna volg je het reguliere programma met:

  • Een aanhaaksessie op 13 januari 2022 (digitaal)
  • Vervolgsessie (hopelijk fysiek) op vrijdag 21 januari 2022 (Den Bosch) of woensdag 26 januari 2022 (Zwolle)
  • ‘Digitale snacks’, tips en inspiratie om in de waan van de dag toch eens met elkaar stil te staan bij de bedoeling van een CvB. Waarom is er eigenlijk een CvB? Wat is de rol van de CvB in een school?
  • Op donderdag 21 april 2022 sluiten we Terug naar de Bedoeling af met een fysieke landelijke bijeenkomst. (Locatie in het midden van het land)

Aanmelden

  • Aanmelden kan hier. LINK (iedere deelnemer moet zich afzonderlijk aanmelden)
  • Deelname aan Terug naar de Bedoeling kost € 170,00. (is voor het gehele traject: startbijeenkomst, ‘digitale snacks’ en slotbijeenkomst).
  • Meer informatie: mail naar info@cvbinbedrijf.nl of kijk op de website van CvB in Bedrijf 

Bart van Kessel, namens Expertgroep CvB in Bedrijf