Professionalisering

Professionalisering

Samen met onze leden willen we dit in 2021 verder gaan vormgeven. We denken aan het verder uitwerken en wellicht nog meer of anders aanbieden van praktijkgerichte scholing voor besturen, schoolleiders, leerkrachten, assistenten, interne begeleiders van al onze schoolsoorten. Ons aanbod heeft steeds als doel het onderwijs en de ondersteuning aan leerlingen met specialistische onderwijsbehoeften op een nog hoger plan te brengen.

Alle ideeën, wensen en netwerkpartners die hier onderdeel van willen uitmaken, horen we graag. Neem contact met ons op: info@www.cvbinbedrijf.nl